Εικονικό Μουσείο

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα


Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με το έργο Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
* Αναβαθμίζει το σύστημα διαχείρισης των αρχαιολογικών συλλογών του, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.
* Δημιουργεί ένα νέο, προσβάσιμο ψηφιακό αρχείο που μπορεί να εμπλουτιστεί και παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για τον βυζαντινό και μεταβυζαντινό πολιτισμό.
* Ανανεώνει την επικοινωνία και εμβαθύνει τη σχέση του με πολλές και διαφορετικές ομάδες κοινού, με ειδικούς και μη ειδικούς, αλλά και με το διεθνές κοινό.
* Ενθαρρύνει τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, τον διάλογο και τη δικτύωση με μικρούς και μεγάλους.

Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών MuseumPlus
Το Μουσείο εξοπλίζεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό  για την οργάνωση μουσείων και τη διαχείριση και ανάδειξη συλλογών.

Ματιές στις αποθήκες του Μουσείου
Ο επισκέπτης  έχει τη δυνατότητα  να γνωρίσει αντικείμενα  που δεν παρουσιάζονται  στη μόνιμη έκθεση  του Μουσείου.

Ηλεκτρονικό βιβλίο επισκεπτών
Το ηλεκτρονικό βιβλίο επισκεπτών προτρέπει τους διαδικτυακούς περιηγητές να καταγράψουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους,  να αναρτήσουν φωτογραφίες και βίντεο, καθώς, επίσης, να αξιολογήσουν την εμπειρία τους από την επίσκεψη στο εικονικό μουσείο.

Διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές
Μια σειρά εκπαιδευτικών εφαρμογών -παιχνίδια μνήμης και παρατηρητικότητας, δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης (ζωγραφική, συναρμολόγηση εικόνας) παιχνίδια ρόλων  («γίνε μουσειολόγος!»)- παρουσιάζουν  αντικείμενα των συλλογών με ελκυστικό τρόπο  και ενθαρρύνουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι.

Διαδραστικό χρονολόγιο ιστορικών εκθέσεων
Σημαντικές εκθέσεις που διοργανώθηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο κατά την τελευταία εικοσαετία, και ανανέωσαν τη φυσιογνωμία του, ανέδειξαν τον κοινωνικό του ρόλο, και το έκαναν προσβάσιμο σε νέο κοινό.

Διαδραστικό Ημερολόγιο
Η σχέση του Μουσείου  με τον επισκέπτη ανανεώνεται διαρκώς μέσα από  το Ημερολόγιο.

Εφαρμογή περιήγησης για «έξυπνα» κινητά
Κατά τη διαδρομή του στον φυσικό χώρο της έκθεσης,  ο επισκέπτης αξιοποιεί τις εφαρμογές του εικονικού μουσείου για να αντλήσει πληροφορίες για τις συλλογές.