Θεματικές Διαδρομές

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Κάθε αντικείμενο που εκτίθεται στο μουσείο μπορεί να προσφέρει στον θεατή γνώση, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες αλλά κυρίως στοιχεία για τον πολιτισμό που το δημιούργησε. Η τοποθέτηση των αντικειμένων σε ένα μουσείο μοιάζει στατική: το κάθε αντικείμενο έχει τη θέση του ανάμεσα σε συναφή συνήθως και συνομήλικά του αντικείμενα που μιλούν για μια ιστορική πτυχή και μια χρονική στιγμή του παρελθόντος. Αυτή όμως είναι η «μισή» αλήθεια καθώς, τα ίδια αυτά μουσειακά αντικείμενα μπορούν να ιδωθούν με άλλη ματιά, να επιλεγούν με άλλα κριτήρια, να ενταχθούν σε άλλα συμφραζόμενα και να διηγηθούν τελικώς και άλλα αφηγήματα που σχετίζονται με «αόρατες» ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια. Πέντε τέτοια αφηγήματα πρόκειται να αφουγκραστούμε ακολουθώντας πέντε «αόρατες» θεματικές διαδρομές.