Κειµήλια Προσφύγων

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Τι είναι τα Κειµήλια Προσφύγων;

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο διαθέτει μια σημαντική Συλλογή από 200 και πλέον  έργα γνωστή ως «Κειμήλια Προσφύγων». Μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923).

Η μεταφορά των κειμηλίων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του τµήµατος VI της συνθήκης έγινε σταδιακά.
Εκατοντάδες κιβώτια με εκκλησιαστικά αντικείμενα (άμφια, σκεύη, χειρόγραφα, βιβλία) από ναούς των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης έφθασαν στην Ελλάδα για να καταλήξουν στους ναούς των κοινοτήτων στην Ελλάδα και σε μουσεία: Στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Λαϊκής τέχνης και στο  Βυζαντινό Μουσείο

Ανάµεσα στα Κειµήλια Προσφύγων υπάρχουν κάποια που ξεχωρίζουν;

Τα περισσότερα αντικείμενα της Συλλογής είναι αξιόλογα. Άλλα για την ηλικία τους κι άλλα για την εξαιρετική τους τέχνη και όλα γιατί αποτελούν τεκμήρια του πολιτισμού που άκμασε στην αντιπέρα πλευρά του Αιγαίου.