Μια εικόνα αποκαλύπτεται

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Ποια είναι η ιστορία αυτής της εικόνας;

Η φορητή αυτή εικόνα αναπαριστά την Παναγία Γλυκοφιλούσα, στον τύπο της Καρδιώτισσας. Aνήκε σε ιδιωτική συλλογή, όμως λόγω της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής της αξίας, που αναγνωρίστηκε εξαρχής από το επιστημονικό προσωπικό του μουσείου, αγοράστηκε το 2000 από το ΒΧΜ. Με βάση τεχνοτροπικά στοιχεία, που παραπέμπουν στον ονομαστό Κρητικό ζωγράφο Άγγελο, χρονολογήθηκε στον 15ο αι.

 

Ποιος ήταν ο Κρητικός ζωγράφος Άγγελος;

Το πλήρες του όνομα ήταν Άγγελος Ακοτάντος και έζησε στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα (το σημερινό Ηράκλειο) της Κρήτης. Η περίοδος της καλλιτεχνικής του δράσης τοποθετείται ανάμεσα στο 1425 και το 1450, έτος του θανάτου του.
Ο Άγγελος ήταν σπουδαίος ζωγράφος. Στις εικόνες του, που χαρακτηρίζονται από υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, συνδυάζονται στοιχεία από την εικαστική παράδοση της Κωνσταντινούπολης και της Βενετίας. Επίσης, εισάγει νέα εικονογραφικά θέματα, όπως είναι ο Χριστός η Άμπελος και νέους εικονογραφικούς τύπους.

Σε τι κατάσταση βρισκόταν η εικόνα όταν περιήλθε στο μουσείο;

Όταν αφαιρέθηκε το μεταλλικό έλασμα που κάλυπτε αρχικά την πίσω της όψη, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν εκτεταμένες φθορές στο ξύλο, οι οποίες οφείλονταν κυρίως σε προσβολή από έντομα. Έτσι, δόθηκε άμεση προτεραιότητα στις εργασίες συντήρησης του ξύλου. Επίσης, το βάθος της εικόνας κάλυπτε ένα μπλε χρωματικό στρώμα, με διακοσμητικά μοτίβα και επιγραφές επάνω σε φύλλο χρυσού. Το στρώμα αυτό της επιζωγράφησης παρουσίαζε έντονα λαϊκά στοιχεία, χαρακτηριστικά μεταγενέστερης περιόδου.
Όλα αυτά επέβαλαν μια ολοκληρωμένη μελέτη του έργου, προτού συντηρηθεί. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα και εντάχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία (2006-2008).

 

Με ποιο τρόπο έγινε η μελέτη και τι έδειξε;

Οι διαγνωστικές μέθοδοι που επιλέχθηκαν ήταν κυρίως μη καταστρεπτικές. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ακτινογράφησης, η οποία έδειξε την έκταση των φθορών στο εσωτερικό του ξύλου. Επίσης, έδωσε ενδείξεις για την ύπαρξη άλλου ζωγραφικού στρώματος κάτω από τη μπλε επιζωγράφηση. Στη συνέχεια εξετάστηκε η επιφάνεια του έργου με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για μεταγενέστερη επέμβαση. 

 

Πώς εργάσθηκαν οι συντηρητές στη συνέχεια;

Τα αποτελέσματα της μελέτης τεκμηρίωσαν την ύπαρξη παλαιότερων ζωγραφικών στρωμάτων κάτω από την επιζωγράφηση και καθοδήγησαν τις εργασίες αφαίρεσής της.
Όταν η επιζωγράφηση αφαιρέθηκε, αποκαλύφθηκε πως κάτω από τα δύο μετάλλια στο επάνω μέρος της εικόνας υπήρχαν αρχικά ζωγραφισμένες οι μορφές δύο αγγέλων. Η μελέτη και η συντήρηση της φορητής εικόνας της «Παναγίας Γλυκοφιλούσας» ήταν μια πολύτιμη εμπειρία και μια πρόκληση για το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου.