Από το αρχαιολογικό έργο του Γ. Σωτηρίου

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Ποιος ήταν ο Γεώργιος Σωτηρίου;

Ένας πρωτοπόρος, δραστήριος αρχαιολόγος-βυζαντινολόγος του α΄ µισού του 20ούαιώνα και ένας από τους σπουδαιότερους διευθυντές του ΒΧΜ. Γεννήθηκε το 1880 και σπούδασε στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Το 1915 ορίστηκε Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων και το 1923 ανέλαβε τη διεύθυνση του Βυζαντινού Μουσείου. Ο ρόλος που έπαιξε ο Σωτηρίου υπήρξε καθοριστικός τόσο για την εξέλιξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όσο και για την προώθηση της αρχαιολογικής επιστήμης. Εξαιρετικός επιστήμονας ο Σωτηρίου προσέφερε πολλά στη μελέτη της Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. 

Ο Γεώργιος Σωτηρίου ασχολήθηκε µε ανασκαφές;

Ναι, ήταν ένας µαχόµενος αρχαιολόγος και ερευνητής, µε ειδικό ενδιαφέρον για τα βυζαντινά µνηµεία. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες επιστήµονες που διενέργησαν οργανωµένες ανασκαφές, υπό τη διεύθυνση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Έφερε στο φως σηµαντικά µνηµεία, κυρίως της παλαιοχριστιανικής εποχής.

Ποιες ήταν οι πιο γνωστές ανασκαφές του;

Μεταξύ άλλων, ο Σωτηρίου ανέσκαψε τη Βασιλική του Ιλισσού στην Αθήνα. Επίσης, πραγµατοποίησε ανασκαφική έρευνα στη βασιλική του Αγίου ∆ηµητρίου Θεσσαλονίκης, όταν ανέλαβε την αρχαιολογική µελέτη του ναού, µε σκοπό την αποκατάστασή του µετά από την καταστροφή της στην πυρκαγιά του 1917.

Εξαιρετικά αξιόλογο υπήρξε το ανασκαφικό έργο του και στην πόλη των Φθιωτίδων Θηβών (τη σηµερινή Νέα Αγχίαλο)