Άγιος Γεώργιος με σκηνές του βίου του (α΄ όψη), αγίες (β΄ όψη)

Προσθήκη ετικέτας

Προσθήκη ετικέτας

Σχόλια 0

Σχόλια

Δυνατότητα σχολιασμού έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.

Δε βρέθηκαν σχόλια.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Στην κύρια όψη η κεντρική μορφή, ο άγιος Γεώργιος o Καππαδόκης, είναι ανάγλυφη, ενώ οι σκηνές του βίου του είναι ζωγραφισμένες περιμετρικά σε διάχωρα στο επίπεδο πλαίσιο του ίδιου ξύλου. Στην πίσω όψη εικονίζονται άγιες γυναίκες. Τα δυτικά στοιχεία που εμφανίζονται στην κύρια όψη, όπως π.χ. το οικόσημο στην ασπίδα του αγίου, μαρτυρούν την επίδραση που άσκησε η φραγκική κατάκτηση του 1204 στην τέχνη της ανατολικής Μεσογείου. Η αμφιπρόσωπη αυτή εικόνα, που χρονολογείται στα μέσα του 13ου αι., αποτελεί έναν μοναδικό για τη βυζαντινή τέχνη συνδυασμό ξυλογλύπτου και ζωγραφικού έργου.