Άκρα ταπείνωση

Προσθήκη ετικέτας

Προσθήκη ετικέτας

Σχόλια 0

Σχόλια

Δυνατότητα σχολιασμού έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.

Δε βρέθηκαν σχόλια.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Η εικόνα απεικονίζει τον Χριστό στον γνωστό εικονογραφικό τύπο της «Άκρας Ταπείνωσης». Στο κέντρο της σκηνής κυριαρχεί η μορφή του νεκρού Χριστού. Απεικονίζεται μέσα στην σαρκοφάγο φορώντας μόνο το περίζωμα, με τα χέρια διπλωμένα στο υπογάστριο. Αυτός ο εικονογραφικός τύπος αποτελεί μια απλή εκδοχή του θέματος, το οποίο βασίζεται στη βυζαντινή εικονογραφία του Χριστού στον εικονογραφικό τύπο της ΄Ακρας Ταπείνωσης, ο οποίος συνήθως συνοδεύεται από τη μορφή της Παναγίας στη μία πλευρά και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από την άλλη. Η εικονογραφική αυτή σύνθεση έγινε γνωστή ως Pieta και γνώρισε μεγάλη διάδοση από τον 14ο έως και τον 16ο αιώνα..