Χρυσόβουλλος λόγος του Ανδρονίκου Β΄Παλαιολόγου

Προσθήκη ετικέτας

Προσθήκη ετικέτας

Σχόλια 0

Σχόλια

Δυνατότητα σχολιασμού έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.

Δε βρέθηκαν σχόλια.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Το χρυσόβουλλο εξέδωσε ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος(1282-1328) προκειμένου να επικυρώσει και να προσαυξήσει ορισμένα προνόμια τα οποία στο παρελθόν είχε εκχωρήσει στον μητροπολίτη Μονεμβασίας Νικόλαο (1283-1325). Την αρχή του εγγράφου κοσμεί μικρογραφία με τον αυτοκράτορα να παραδίδει το χρυσόβουλλο στον Χριστό. Στο τέλος ιδιόχειρη υπογραφή του αυτοκράτορα με κόκκινη μελάνη. Το χρυσόβουλλο προέρχεται από τη Μονεμβασία, αποτελεί όμως δωρεά στη ΧΑΕ, το 1903, του επισκόπου Κυθήρων Ευθυμίου Καββαθά, αφού το έγγραφο είχε μεταφερθεί εκεί ήδη από τον 18ο αι. Οι χρυσόβουλλοι λόγοι ήταν αυτοκρατορικά έγγραφα παραχώρησης προνομίων και έφεραν χρυσή βούλλα (σφραγίδα). Από τα βυζαντινά χρυσόβουλλα που έχουν σωθεί, ελάχιστα είναι εκείνα που κοσμούνται με τη μικρογραφία του αυτοκράτορα που τα εξέδωσε.

Βίντεο