Ετυμολογικόν το Μέγα, ήγουν η Μεγάλη Γραμματική

Προσθήκη ετικέτας

Προσθήκη ετικέτας

Σχόλια 0

Σχόλια

Δυνατότητα σχολιασμού έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.

Δε βρέθηκαν σχόλια.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα
Το παλαιό έντυπο βιβλίο (παλαίτυπο) με τίτλο Ετυμολογικόν το Μέγα, ήγουν η Μεγάλη Γραμματική, είναι μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση ενός σημαντικού έργου, του οποίου η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε το 1499, στο τυπογραφείο των Κρητών Zαχαρία Καλλιέργη και Νικολάου Bλαστού της Bενετίας, και είχε θεωρηθεί επίτευγμα της ελληνικής τυπογραφίας. Το βιβλίο της συλλογής του Μουσείου τυπώθηκε το 1710 στη Βενετία, στο Τυπογραφείο του Αντωνίου Βόρτολι, ο οποίος είχε αγοράσει το σημαντικό τυπογραφείο που διατηρούσε στη Βενετία ο Γιαννιώτης Νικόλαος Σάρος. Ήδη από το δεύτερο μισό του 15ο αιώνα, στις κοινότητες των Ελλήνων στη Δυτική Ευρώπη, στη Ρωσία, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούν ελληνικά και ξένα τυπογραφεία. Παράγουν κυρίως θρησκευτικά και λειτουργικά έντυπα. Αργότερα, τον 18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα, η συμβολή των ελληνικών τυπογραφείων στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού στην κυρίως Ελλάδα, στη Μικρά Ασία και στα Βαλκάνια, υπήρξε καθοριστική.