Γ. Κόρδης : «Γράφοντας το φως. Φορητές εικόνες 2005-2019»

Ημερομηνία Έναρξης 16/09/2019

Ημερομηνία Λήξης 15/11/2019

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/?nid=2438