Το ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Έναρξης 18/07/2019

Ημερομηνία Λήξης 31/10/2019

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/?nid=2434