ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΧΜ

Ημερομηνία Έναρξης 31/07/2017

Ημερομηνία Λήξης 31/10/2017

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://byzantinemuseum.gr/el/homepage/?nid=2238