Εικόνες από την Πινακοθήκη Τρετιακόφ

Ημερομηνία Έναρξης 26/09/2016

Ημερομηνία Λήξης 25/10/2016

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/el/temporary_exhibitions/?nid=2148