ΙΕΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ (17ος - 19ος αι.)

Ημερομηνία Έναρξης 20/05/2016

Ημερομηνία Λήξης 03/07/2016

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://byzantinemuseum.gr/el/homepage/?nid=2079