Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων (UNESCO)

Ημερομηνία Έναρξης 23/04/2015

Ημερομηνία Λήξης 23/04/2015

Ηλ. σύνδεσμος