Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, ICOMOS)

Ημερομηνία Έναρξης 18/04/2015

Ημερομηνία Λήξης 18/04/2015

Ηλ. σύνδεσμος