Παρουσίαση του βιβλίου της Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα «Καθοσίωσις και Τυραννίς...το πολιτικό αδίκημα στο Βυζάντιο (8ος – 13ος αιώνας)»

Ημερομηνία Έναρξης 17/06/2015

Ημερομηνία Λήξης 17/06/2015

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/el/museum_news/news/?nid=1977