Διεθνές Συνέδριο «Όψεις του Βυζαντινού Χρόνου»

Ημερομηνία Έναρξης 29/05/2015

Ημερομηνία Λήξης 30/05/2015

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/el/museum_news/events/?nid=1961