«Γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων»

Ημερομηνία Έναρξης 16/05/2015

Ημερομηνία Λήξης 18/05/2015

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/el/museum_news/events/?nid=1956