«Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μαθαίνοντας από το παρελθόν, διαμορφώνοντας το αύριο»

Ημερομηνία Έναρξης 13/05/2015

Ημερομηνία Λήξης 13/05/2015

Ηλ. σύνδεσμοςhttp://www.byzantinemuseum.gr/el/museum_news/events/?nid=1955