Λαμπαδηδρομία προς Τόκιο - Κληρονομιά και αφομοίωση

Ημερομηνία Έναρξης 15/07/2020

Ημερομηνία Λήξης 15/09/2020

Ηλ. σύνδεσμοςhttps://www.byzantinemuseum.gr/el/temporary_exhibitions/?nid=2509